Общи Условия


Моля, прочетете внимателно общите условия по-долу преди да използвате САЙТА. При използването на този САЙТ, Вие се съгласявате безусловно с тези правила и условия! КЛИЕНТ: представлява лицето, което влиза в САЙТА, за частни или професионални цели и който е съгласен с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сегашния САЙТ, отговаряйки на всички изисквания за ползване, който подава и финализира поръчка. ПОРЪЧКА: представлява електронен документ, създаден вследствие на влизането в САЙТА на КЛИЕНТА, който е форма на комуникация между НАС и КЛИЕНТА. ДОГОВОР: представлява ПОРЪЧКА, потвърдена от НАС, чрез която gravirai-me.com се съгласява да достави на КЛИЕНТА продуктите и услугите, а КЛИЕНТЪТ се съгласява да ги заплати. Чрез осъществяване на ПОРЪЧКА в САЙТА, Вие, като КЛИЕНТ потвърждавате, че сте съгласни с формата на комуникация (телефон или e-mail), чрез който САЙТА осъществява изпълнението на поръчките. Приемането на поръчката от НАС се счита за извършено тогава, когато съществува електронно потвърждение (e-mail), изпратено от НАС до КЛИЕНТА, без да се изисква потвърждение за получаване от страна на клиента. НИЕ в нито един момент не приема непотвърдена ПОРЪЧКА да има силата на ДОГОВОР. Настоящите правила и условия за продажба са на основата на сключения ДОГОВОР. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА Предмет на ПОРЪЧКАТА представлява продуктът/продуктите и услугите, за които КЛИЕНТЪТ е изразил желание да закупи чрез създаване на ПОРЪЧКА в САЙТА, потвърдена от gravirai-me.com. Продуктът/продуктите притежават характеристиките, описани от НАС в САЙТА. Информация относно наличността на продуктите, които gravirai-me.com продава се предоставя в САЙТА. Gravirai-me.com запазва правото си да уведоми КЛИЕНТА чрез e-mail или по телефона, в случай че даден поръчан продукт не е наличнен. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ ДЪЛЖИМАТА ЦЕНА НА ПРОДУКТИТЕ ЩЕ БЪДЕ, СЪЩАТА КАТО ТАЗИ В УЕБ сайта. Плащането се осъществява чрез наложен платеж при получаване на поръчката ви. Използваме услугите на куриерска фирма ЕКОНТ. ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА ДОСТАВКАТА ПРИ ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА Е ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА ОСВЕН, АКО НЕ БЪДЕ ДОКАЗАНО, ЧЕ Е ДОПУСНАТА ГРЕШКА ОТ ЕКИПА НИ. СРОК ЗА ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА 14 ДНИ ОТ ДАТАТА НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРАТКАТА. Не се приемат за връщане продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, или продукта показва следи от износване, драскотини, охлузвания. ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Настоящата политика дава информация за това как и какви видове лични данни събираме от и за Вас, защо са ни необходими, на кого могат да бъдат предоставени или разкрити и как са защитени. Моля да ги прочетете внимателно. Предоставяйки Вашите лични данни , независимо дали по електронен път или на хартия, Вие приемате и се съгласявате с практиките, описани в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни. В случай че не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в политиката за защита на личните данни, не Ви препоръчваме използването на продукти и услуги, предоставяни от нас, за които е задължително да предоставите личните си данни. Предприема необходимите мерки и носим дължимата отговорност за защита на личните данни на Потребителя ,които стават негово достояние във връзка и като резултат от използването на сайта Gravirai-me.com от Потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. Вашите лични данни ще бъдат използвани единствено за предоставяне на желаната от Вас услуга. Попълвайки формуляра за поръчка и приемайки общите условия на Сайта, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за продажба, сключван от разстояние на сайта Gravirai-me.com, за изпълнение на поръчката, включително за установяване на директен контакт с Вас в случай на въпроси относно поръчката или доставката, както и за подобряване на обслужването. Вашите данни няма да бъдат редактирани, предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от описаните без Вашето изрично предварително разрешение. При създаване на он-лайн поръчка ние обработваме лични данни на Потребителя, необходими за изпълнение на създадената от Потребителя он-лайн поръчка – Имена, Тел.номер, Адрес, E-mail както и за анализ и подобрение ефективността и работата на Gravirai-me.com; за управление на създадените он-лайн поръчки, за доставка на поръчаните продукти; за комуникация с Потребителите относно он-лайн поръчки и продукти.. Потребителят се съгласява, че при сключване на договор за продажба от разстояние, част от неговите лични данни ще бъдат предоставени на съответната фирма-подизпълнител за целите на осъществяването на доставка на създадената он-лайн поръчка. Такива лични данни са: Имена, Адрес, Тел.номер. Информация за правата Ви, свързани с обработката на лични данни: Право на достъп - Право на потвърждение за обработка и достъп до Вашите лични данни. Право на коригиране - Да коригирате неточни или непълни лични данни. Право на изтриване - Да поискате изтриване на Вашите лични данни. Право на ограничаване на обработването - Да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Задължение за уведомяване - Да изисквате да бъдете уведомени при всяко действие, свързано с коригиране, изтриване или ограничаване на обработването. Право на възражение: Да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни: Право на отказ от автоматизирана обработка - Имате право да откажете да бъдете обект на решение, основаващо се единствено само на автоматизирано обработване, включително профилиране, което поражда правни последствия за Вас или Ви касае значително. Право на преносимост - Имате право да получите личните данни. Право на жалба и ефективна съдебна защита - Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни при нарушения на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. и право на ефективна защита срещу КЗЛД, администратор или обработващ на Вашите лични данни. Право на обезщетение - Имате право на обезщетение за материални или нематериални вреди, претърпени вследствие на нарушение на Регламент (ЕС) № 2016/679. Можете да се свържете с нас, като изпрати e-mail, свързан с конкретната ситуация,на gravirai-me@mail.bg. Правно основание Настоящата Политика за защита на личните данни („Политика") се издава на основание на Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове, („Българско законодателство"), и на Общия регламент относно защитата на данните - Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR"). За да бъде обработването на лични данни в съответствие с правните изисквания, личните данни се събират и използват законосъобразно, осигурена е необходимата сигурност на операциите по обработката и сме предприели необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни обект на неправомерно разкриване. Съгласно основните принципи, Вашите лични данни са: • обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност"); • събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели („ограничение на целите"); • подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум");